За нас

Еко Био Макс ЕООД осигурява на своите клиенти висококачествени екобрикети и широколистни и иглолистни пелети, които имат висока калоричност и същевременно щадят околната среда. Брикетите, които предлагаме, са произведени от екологично чисти дървесни стърготини и трици, получени при обработка и рязане на дървен материал и дървета. Триците се изсушават чрез технологична линия, след което, при много високо налягане, се компресират и оформят в твърд компактен брикет. Освен това, при оформянето им не се използват втвърдяващи или спойващи вещества, които са вредни за природата.

Пелетите и брикетите, които предлага Еко Био Макс ЕООД, са подходящо решение за отоплението на Вашия дом, защото имат много по-висока отоплителна ефективност от тази на най-добрите лигнитни въглища. Получавате не само повече топлина, но и спомагате за опазването на околната среда, защото при изгарянето на екобрикетите и пелетите се отделят нищожни количества вредни емисии в атмосферата. Пелетите са природно чист, неутрален по отношение на въглеродния двуокис, продукт, който се произвежда като раздробена дървесна биомаса се пресова под високо налягане. При пресоването не се добавят лепила и други спойващи вещества.

Постигането на екологично равновесие е важно за бъдещето на човечеството в 21-ви век, защото ресурсите намаляват, а замърсяването се увеличава, което води до влошаване на здравето на хората и до природни катаклизми. Екобрикетите и пелетите са възобновяем източник на енергия. Такива източници са вятърната, слънчевата, геотермалната, водната енергия и енергията, получена от растителна и животинска биомаса.

Еко Био Макс ЕООД има дългогодишен опит в разпространението на екологично чисти пелети и брикети. Като свои приоритети фирмата поставя перфектното качество на предлаганите продукти, тяхната екологичност и коректността към всеки клиент.

Еко Био Макс ЕООД се стреми да създаде оптимално удобство на своите клиенти. За да направим екосъобразното отопление още по-лесно достъпно за Вас, осигуряваме и доставка до адрес в София и областта.

ДОСТАВКА НА ЕКОБРИКЕТИ И ПЕЛЕТИ
ДО ТВОЯ ДОМ

Обади се за оферта