За нас

Еко Био Макс ЕООД осигурява на своите клиенти екобрикети, пелети и горивни материали, които имат висока калоричност и същевременно щадят околната среда. Единствената суровина, която фирмата използва при производството на брикетите, са природно чисти дървесни стърготини и трици, получени при обработка и рязане на дървен материал и дървета. Триците се изсушават чрез технологична линия, след което, при много високо налягане, се компресират и оформят в твърд компактен брикет. Освен това, при оформянето им не се използват втвърдяващи или спойващи вещества, които са вредни за природата.

Горивните материали, които предлага Еко Био Макс ЕООД, са подходящо решение за отоплението на вашия дом, защото имат много по-висока отоплителна ефективност от тази на най-добрите лигнитни въглища. Получавате не само повече топлина, но и спомагате за опазването на околната среда, защото, при изгарянето на екобрикетите и пелетите, се отделят нищожни количества вредни емисии в атмосферата. Пелетите са природно чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис гориво, което се произвежда като раздробена иглолистна биомаса се пресова под високо налягане. При пресоването не се добавят лепила и други спойващи вещества.

Постигането на екологично равновесие е важно за бъдещето на човечеството в 21-ви век, защото ресурсите намаляват, а замърсяването се увеличава, което води до влошаване на здравето на хората и до природни катаклизми. Екобрикетите и пелетите са възобновяем източник на енергия. Такива източници са вятърната, слънчевата, геотермалната, водната енергия и енергията, получена от растителна и животинска биомаса.

Еко Био Макс ЕООД има дългогодишен опит в производството и разпространението на екологично чисти горивни материали. Като свои приоритети, фирмата поставя качеството на предлаганите продукти, тяхната екологичност и коректността към всеки клиент.

Еко Био Макс ЕООД предлага пълна гама от услуги, включително доставка до посочен адрес.