Екобрикети

Еко Био Макс ЕООД има богат опит в областта на алтернативните източници на енергия и предлага висококачествени екобрикети, които са предпочитани от клиенти от България и чужбина.

Получи персонална оферта за Екобрикети

Напред

Производство на екобрикети

Екобрикетите се произвеждат от широколистна отпадна дървесина – бук или дъб. Стърготините и триците се изсушават и след това се пресоват, като при пресоването не се използват никакви изкуствени спойващи вещества. Фирмата използва шнекови преси, които осигуряват налягане от около 1000 атмосфери и температура от приблизително 300 °С. Целулозата в дървото се стопява и частиците се слепват здраво една за друга. Така продуктът придобива по-голяма плътност и по-висока енергийна концентрация.

Предимства на екобрикетите

 • висока калоричност
 • компактни са за съхранение – за складиране на един тон пакетирани екобрикети или пелети ви трябват приблизително 1 куб.м.
 • удобни и компактни за транспортиране
 • минимална остатъчна пепел след изгарянето – 1 – 2 %, която е екологично безвредна и може да се използва като тор
 • минимални вредни емисии в атмосферата и почвата
 • много ниска влажност – 4 – 7 %
 • удобни опаковки – полипропиленови чували по 20 кг
 • относителна чистота – без черната мръсотия от въглищата

Екологично чисти брикети

Екологичността на екобрикетите има два аспекта – при изгарянето им се отделят нищожни вредни емисии дим, сяра и сажди, а суровините за производството им са 100 % отпадъци от дървопреработвателните предприятия и от селското стопанство, които не нанасят поражения на околната среда. Дълги години подобни отпадъци се изхвърлят в реките, разпиляват се или се изгарят, без грижа за вредите, които се нанасят на природата по този начин. В днешно време, именно производството на екобрикетите предотвратява подобно замърсяване и служи за получаване на възобновяема енергия.

Приложение на екобрикетите

 • битовото отопление
 • селското стопанство
 • промишлеността
 • строителството

Получи персонална оферта и професионална консултация спрямо необходимото количество

Запитване по e-mail