Пелети

  • Над 7 вида пелети на цени от 350 лв./т.

  • Налични на склад целогодишно.

За пелетите:

Нашите пелети са от широколистна и иглолистна дървесина. При производството им най-напред се обелва кората, поради високото ѝ съдържание на прах, нечистотии и песъчинки. После дървесината се раздробява и просушава. Получената маса преминава през специална преса при висока температура и налягане и частиците се слепват. Слепваща роля играе естествено съществуващият в дървесината лигнин и не се добавят никакви опасни химически съставки.

Продуктите ни отговарят на изискванията на европейските стандарти и са сертифицирани по европейската норма EN-plus/клас А1. Предлагаме като услуга доставка на пелети в София и София област.

Био пелети – предимства

Биопелетите са екологично чисто гориво и притежават много предимства:

  • по-калорични са от дървата
  • осигуряват висок КПД на котела
  • процесът на изгарянето им е автоматизиран
  • подходящи са за бита и производството
  • след изгаряне остава изключително малко пепел, която можете да използвате за наторяване на градината
  • отделят минимални количества вредни газове и не отделят сажди
  • не се самозапалват
  • не заемат големи площи при съхранение

Ако вашата отоплителна инсталация е с пелетен котел и горивото ви свърши, само ни се обадете! Извършваме бърза доставка на пелети в София и София област.