Пелети Пи Джей Енерджи

Пелети от бук

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА
Съдържание: 100% дървесина (70% Бук; 30% Габър)
Калоричност: > 5 KWh/kg
Диаметър: 6 mm.
Остатъчна влага: < 8%
Пепелно съдържание: < 0,7%
Механична дълготрайност: > 99%
Обемна плътност: 630 kg/m3
Съдържание на сяра: < 0,003%
Химични добавки: Няма

За допълнителна информация и професионална консултация се свържете с нашите експерти на телефон: 088 799 1593