Samkov Pelet

Пелети от бял бор с европейски сертификат за качество EN-plus

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА
Съдържание: 100% дървесина от бял бор
Калоричност: ≥ 4,6 KWh/kg
Диаметър: 6 mm.
Остатъчна влага: ≤ 10%
Пепелно съдържание: ≤ 0,7%
Механична дълготрайност: ≥ 98%
Обемна плътност: 600 ≤ BD ≤ 750 kg/m3
Химични добавки: Няма
Клас: А1

ГАЛЕРИЯ:

За допълнителна информация и професионална консултация се свържете с нашите експерти на телефон: 088 799 1593