ЕКО БИО МАКС

Продажба и доставка на Екобрикети и Пелети

ЕКО БИО МАКС

Пелети бук и смес

Обади се за цена

ЕКО БИО МАКС

Пелети от бял бор 100% без кори и примеси, клас А1/EN plus, 6мм. със сертификат

Обади се за цена

ЗА ЕКО БИО МАКС

Технология с качество и традиция

Ние сме „Еко Био Макс“ ЕООД и произвеждаме високотехнологични, калорични и незамърсяващи природата екобрикети, букови пелети и други горива. В продуктите си влагаме само дървесина. Използваме слепващата сила на естествените лигнини, върху които въздействаме с висока температура и голямо налягане. Така се получава екологично чисто гориво, което отделя малко вредни газове, не образува сажди, а минималното количество пепел можете да използвате като тор в градината. Качествените букови пелети Ви дават възможност да се възползвате от модерните, високоавтоматизирани котли, които са ефективни и лесни за употреба и поддръжка.

Повече от
15 години опит

Разнообразие от широколистни и иглолистни пелети

Над 5 модела
пелети

Достъпни
цени

Продукти

Екобрикети

Изработени от буков и дъбов материал, нашите екобрикети са почти универсални. Приложими са за всякакви камини, котли на твърдо гориво и печки, а и за открит огън. Те са висококалорично гориво, а след изгарянето им остатъчната пепел е минимална. Напълно екосъобразни са, относително чисти за употреба и компактни за съхранение.

Пелети

Произведени са от прясна дървесина от трупи. Топлината, отделена от тях, е по-голяма, спрямо тази от дървата. Пелетите не вредят на природата и са шанс да се възползвате от иновациите в отоплителните технологии. Те са модерно гориво, което позволява пълно автоматизиране на отоплителната система и значително улеснява обслужването ѝ.

УСЛУГИ

Доставка на Екобрикети и Пелети

Виж повече

ПРОМОЦИИ

Актуални предложения и промоции

Виж повече